Kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun

Affischbild och ytterligare två bilder till höstens nya utställning ”Korsettkriget”.