Mitt signum är självporträtt där jag uteslutande arbetar ensam från idé, vidare till framtagande av rekvisita, kostym, bildredigering och annat som krävs för att sy ihop en färdig bild.

För mig är skapandeprocessen med dess mångsidiga arbete meningsfullt och jag skapar hellre något simpelt än att stå helt orörlig en längre period. När jag är i skapandet kan jag ge röst åt min inre kompass och släppa loss den leksugna sidan. Det blir också en möjlighet att sätta den egna upplevelsen och känslan i större sammanhang, i det strukturella maskineriet och i en politisk kontext.

Genom att blanda det mer planlagda skapandet med det som sker i stunden stimuleras jag att fortsätta experimentera och det är ofta i samspelet mellan det konceptuella och intuitiva som jag landar i en bild.

Min fotokonst kompletteras ibland av kortare texter. Jag hänger mig gärna också åt sömnad och att skriva, för att nämna två sysslor.

Meriter, i media & utställningar & andra fotorelaterade utmärkelser.

”Att hellre skapa något än att stå i stiltje, ty när du är i görandet matas din drivkraft till att skapa mer. Och när du är i rörelse framåt, på sidospår, över hinder eller i kringelkrokar så upptäcker du ny(gamla) saker och hittar intressanta vägar fram.”

Summery in English:

Lisalove Bäckman is a self-taught photo artist from north of Sweden. Most of her works consist of self-portraits and her imagery is often accompanied by shorter texts. She finds great value and meaning in being creative, exploring what lives inside and many ideas come up when she’s alone, closing her eyes and letting fantasy flow. She finds inspiration by playing with words and notions, reflecting about stages of life and interactions that connect us humans and how our feelings can be put into a larger context. Her creative process has over the years become more complex and she is determined that art is a crucial part in making political changes. Lisalove’s images are described as expressive, intense and dark, but also playful, dreamy and beautiful.