LISALOVE BÄCKMAN

Jag började uttrycka mig mer frekvent genom fotokonst under 2014. Idag gör jag främst självporträtt och arbetar uteslutande ensam. För mig är skapandeprocessen, med alla dens många olika delar, lika viktig som slutprodukten. Det kreativa arbetet i sig ger stor meningsfullhet där görandet kan fylla en terapeutisk funktion medan själva varandet är en möjlighet att blicka inåt och känna. Sammantaget blir skapandet en plats att utforska, experimentera, bearbeta och leva ut det som bor inuti.

Skaparglöden håller jag levande genom att sänka ribban och hellre göra något enkelt än ingenting alls. Att spendera tid i naturen och landsbygden, söka efter skrot, sy och bygga, utforska fantasieggande miljöer och leta efter spännande ting är exempel som ger mig såväl ro som lyckorus.

Min fotokonst kompletteras ibland av kortare texter och bilderna beskrivs gärna som drömska, vackra, lekfulla och tvetydiga, allt som oftast bär de på en dos av mörker.

Jag har läst kurser i visuell kommunikation och design, samt färglära och digital bildleverans mot print och tryck.

Meriter, i media & utställningar & andra fotorelaterade utmärkelser.

Jag är medlem i Svenska Fotografers Förbund. Vad kostar en fotograf och vad kostar en bild? Läs mer om detta i Svenska Fotografers Förbunds Prisguide 2018.

Summery in English:

LisaLove Bäckman is a self-taught photo artist from north of Sweden. Most of her works consists of self-portraits and her imagery is often accompanied by shorter texts. The image creation process is often more important than the final product for LisaLove. She finds great value and meaning in being creative, exploring what lives inside of her. Most ideas comes up when she’s alone, closing her eyes and letting fantasy flow. LisaLove’s images are described as expressive, intense and dark, but also playful, dreamy and beautiful.