Mitt signum är självporträtt där jag uteslutande arbetar ensam. För mig är skapandeprocessen lika viktig som slutprodukten då det kreativa arbetet i sig ger meningsfullhet. Att skapa bilder blir en plats att reflektera, experimentera, utforska och leva ut det som bor inuti.

Glöden i mitt skapande håller jag levande genom att dagligen göra något kreativt och utforska olika typer av uttryck. Genom att blanda det mer planlagda skapandet med det som sker intuitivt i stunden stimuleras jag att fortsätta experimentera och det är ofta i samspelet mellan det konceptuella och lekfulla som jag hittar spännande uttryck.

Jag är intresserad av de inre processer som vi människor går igenom och hur vi fungerar i mötet med såväl oss själva som omgivningen. Jag kan finna idéer och inspiration genom att dagdrömma och fantisera, leka med ord och vrida på begrepp, betrakta min omgivning med nyfikna ögon och försöka bena ut hur ett känslotillstånd kan presenteras i form av en bildruta.

Min fotokonst kompletteras ibland av kortare texter och bilderna beskrivs ofta som drömska, vackra, lekfulla och tvetydiga, allt som oftast bär de på en dos av mörker.

Jag har läst kurser i visuell kommunikation och design, samt färglära och digital bildleverans mot print och tryck.

Meriter, i media & utställningar & andra fotorelaterade utmärkelser.

Jag är medlem i Svenska Fotografers Förbund. Vad kostar en fotograf och vad kostar en bild? Läs mer om detta i Svenska Fotografers Förbunds Prisguide 2021.

Summery in English:

Lisalove Bäckman is a self-taught photo artist from north of Sweden. Most of her works consist of self-portraits and her imagery is often accompanied by shorter texts. The image creation process is often more important than the final product. She finds great value and meaning in being creative, exploring what lives inside and many ideas come up when she’s alone, closing her eyes and letting fantasy flow. She finds inspiration by playing with words and notions, reflecting about stadges of life and interactions that connect us humans. During the last year or two her creative process has slowly become more complex and conceptual. Lisalove’s images are described as expressive, intense and dark, but also playful, dreamy and beautiful.