Mitt signum är självporträtt där jag uteslutande arbetar ensam. För mig är skapandeprocessen lika viktig som slutprodukten då det mångsidiga arbetet i sig ger meningsfullhet. Att skapa bilder blir en plats att ge röst åt min inre kompass, släppa loss den leksugna sidan och experimentera, utforska och leva ut det som bor inuti.

Genom att blanda det mer planlagda skapandet med det som sker i stunden stimuleras jag att fortsätta experimentera och det är ofta i samspelet mellan det konceptuella och intuitiva som jag landar i en bild.

Jag är intresserad av de inre processer som en människa går igenom under ett liv, hur vi fungerar i mötet med såväl oss själva som omgivningen. Jag kan finna idéer och inspiration genom att betrakta skeenden i vardagen, dagdrömma, vränga ord och vrida på begrepp, experimentera med ting och försöka bena ut hur ett känslotillstånd kan presenteras i form av en bildruta.

Min fotokonst kompletteras ibland av kortare texter.

Jag har läst kurser i visuell kommunikation och design, samt färglära och digital bildleverans mot print och tryck.

Meriter, i media & utställningar & andra fotorelaterade utmärkelser.

Till dig som vill anlita en fotograf eller bildkonstnär, besöka sidan Svenska Fotografers Förbunds tips för dig som bildköpare/beställare.

Summery in English:

Lisalove Bäckman is a self-taught photo artist from north of Sweden. Most of her works consist of self-portraits and her imagery is often accompanied by shorter texts. The image creation process is often more important than the final product. She finds great value and meaning in being creative, exploring what lives inside and many ideas come up when she’s alone, closing her eyes and letting fantasy flow. She finds inspiration by playing with words and notions, reflecting about stages of life and interactions that connect us humans. During the last year or two her creative process has slowly become more complex and conceptual. Lisalove’s images are described as expressive, intense and dark, but also playful, dreamy and beautiful.