På uppdrag av Skellefteå kommun genom Henson PR har jag fått skapa ett julkort som skickas ut i storlek A5 till 5000 utflyttade Skelleftebor. Bilden fungerar också som etikett runt 1000 st teburkar med tesorten Skellefteblandningen. Uppdraget utökades efterhand till att göra en stående version (50x100cm) till skyltar längs centrumkärnans gågata. Bild nr.2 visar referenser till platser, aktiviteter, symboler med mera.

År 2021 fick jag också möjlighet att göra ett snarlikt julkort på uppdrag av Skellefteå kommun genom Henson PR. Kortet i storlek A5 skickas 2021 ut till 4000 utflyttade Skelleftebor. Bilden fungerar också som etikett runt 1000 st kryddburkar med en kryddblandning av den lokal kock. Därtill gjordes en variant (50x100cm) till skyltar längs centrumkärnans gågata och en liggande variant för infartsskyltarna från E4 till staden. (Fler bilder kommer).