Hösten 2019 kontaktades jag av Srey Invest som drev ett projekt med utgångspunkt i barnets rättigheter. Srey skulle sätta samman ett magasin med text och bilder från det tio år långa arbetet som Stenbecks Stiftelses har gjort för att flytta fältet för utsatta barn i Sverige.
Som en del i projektet ville de skapa bilder på barn – men inte journalistiska porträtt, utan konstnärliga, som fångar fantasi och allvar, som berättar något om barndom och barnperspektiv.
Min uppgift blev att skapa 5-7 barnporträtt med mitt uttryckssätt och högst fria tyglar, men givetvis stämde vi av innan projektet tog fart så att slutresultatet skulle möta deras behov. Då jag skapade fler porträtt än så valde de att ta med hela 14 stycken i magasinet som går i tryck mars/april 2020.