Hösten 2019 kontaktades jag av Srey som arbetade med att skapa ett magasin åt Stenbecks stiftelse (HSS st.1962). Magasinet med namnet Impact skulle sammanfatta det tio år långa arbete som stiftelsen gjort vad avser barns rättigheter, utbildning, mental hälsa, social inkludering och entreprenörskap. Mer om detta arbete finns att läsa i magasinet som nu också går att ta del av genom att ladda hem pdf:en.

Min uppgift var att skapa konstnärliga porträtt av barn, som fångade fantasi och allvar, gav barnet pondus men samtidigt bar på lekfulla drag. Jag fick högst fria tyglar, om än med vissa önskemål och riktlinjer. Jag kände stort förtroende från uppdragsgivaren, vilket gjorde detta till ett oerhört roligt projekt. Till magasinet som gick i tryck våren 2020, valdes 14 porträtt ut, vilket var dubbla mängden mot vad som initialt önskats. Se bilderna nedan, samt foton av det fysiska magasinet och skärmdumpar från HSS webbsida.