Hugo Stenbecks stiftelse

Hösten 2019 kontaktades jag av Srey som drev ett projekt med utgångspunkt i barnets rättigheter. Srey skulle sätta samman ett magasin med text och bilder från det tio år långa arbetet som Stenbecks Stiftelses har gjort för att flytta fältet för utsatta barn i Sverige.
Som en del i projektet ville de skapa bilder på barn – men inte journalistiska porträtt, utan konstnärliga, magiska, som fångar fantasi och allvar, som berättar något om barndom och barnperspektiv.
Min uppgift blev att skapa 5-7 barnporträtt med mitt uttryckssätt och med högst fria tyglar – givetvis stämde vi av så att våra tankar kring representation och uttryck stämde överens innan fotograferingen tog fart . Då jag skapade fler porträtt än så valde de att ta med hela 14 stycken i magasinet som går i tryck mars/april 2020.

BILDER KOMMER under våren 2020.