Visar 3 resultat
fotolek, fotoprintar

Framtidshistoria

Självporträtt fotat september 2022, men färdigställt februari 2023. Finns här i min nätbutik. På tal om dåtid och framtid, så kommer det strax rulla in nya bilder här i bloggen och i hemsidans gallerier, först från uppdrag/jobb och sedan även eget skapande. Har varit en fyra-fem månader av uppdrag där projekten avslöt eller överlappat varandra. Men nu, nu ser jag en möjlighet att göra några egna bildidéer till verklighet, om än under långsammare förlopp än …

fotoprintar

Eljest på äventyr

Här skådar en nalta speciell filur, vägledd av sitt hjärtas röst i ur som skur. Att följa sin inre kompass ligger i hens natur, så att packa inför äventyr är en enkel procedur. Bestiger tanketrasslets topp med risk för inre fraktur, nu slutade denna hisnande tur, med en vy som får själen att sjunga i dur.