Visar 3 resultat
fotolek, fotoprintar

Framtidshistoria

”Bearbetar ostyriga celler som förbrukats, men under flinka fingrars dans över trycksvärtans knappar bildar glänsande flätor av tid. Levda kedjor som aldrig går att blåsa liv i igen, som bärs längs med kroppshöljet på färden som inte får stanna av utan luft söker vidare.” Självporträtt fotat september 2022, men färdigställt februari 2023. Finns här i min nätbutik. På tal om dåtid och framtid, så kommer det under våren rulla in nya bilder i hemsidans gallerier, …

fotoprintar

Eljest på äventyr

Här skådar en nalta speciell filur, vägledd av sitt hjärtas röst i ur som skur. Att följa sin inre kompass ligger i hens natur, så att packa inför äventyr är en enkel procedur. Bestiger tanketrasslets topp med risk för inre fraktur, nu slutade denna hisnande tur, med en vy som får själen att sjunga i dur.