Visar 3 resultat
fotolek, konstporträtt

Maskor med magisk spännvidd

Idag infaller världsstickningsdagen (World Wide Knit in public day), vilket är en hel temavecka för att b la främja stickning i det offentliga rummet och visa på den mångfald som finns inom området. Själv har jag sedan tonåren sytt i perioder, men aldrig trott mig om att kunna skapa med garn och efter några halvhjärtade försök la jag stickorna vilande för framtiden.När jag under en all-in-clusive-förkylning tog tag i en virknål så blev den en …

fotolek, utomhuset

Skoglandslaget röjer loss

Varför bevara (så gott som) orörd skog som gärna har mer än 120 årsringar innanför barken, när landskapet istället kan skövlas genom modernt kalhyggesbruk där nya träd sedan odlas? Skogslandslaget röjer med pengar i sikte loss och färgar marken blodröd för de skogslevande arter som härbärgerar i ”riktig” skog. Å tro inte att tiden läker alla motorsågssår, för det är inte så att arterna återhämtar sig eller kommer tillbaka bara för att trädskiktet växer upp. …