fotolek, utomhuset

Skoglandslaget röjer loss

2 x självporträtt vänster & höger, modell i mitten är Gustav Martner

Varför bevara (så gott som) orörd skog som gärna har mer än 120 årsringar innanför barken, när landskapet istället kan skövlas genom modernt kalhyggesbruk där nya träd sedan odlas? Skogslandslaget röjer med pengar i sikte loss och färgar marken blodröd för de skogslevande arter som härbärgerar i ”riktig” skog. Å tro inte att tiden läker alla motorsågssår, för det är inte så att arterna återhämtar sig eller kommer tillbaka bara för att trädskiktet växer upp. Det krävs redigt trädbevuxen mark där fallna träd får ligga orörda, där marken är varierad med tuvor, mustig mossa och har skuggiga platser för att b la djur, växter och svampar ska trivas. Världens skogar är hem åt 80 procent av våra landbaserade djur och växter och är helt avgörande för ett klimat i balans med biologisk mångfald och för att förse oss med rent vatten. Läs mer om vår skog, kalhyggen och skogsbruk hos t ex Naturskyddföreningen och Greenpeace eller boken ”Skogslandet: en granskning” av Lisa Röstlund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *