fotoprintar

Luftslott vol 2

Sitter förankrad i verkligheten med den historia själen genomgått. Här i mellanrummet läggs pusslet samman det har jag förstått. Meningar vävs ihop med ryggraden tills sinnet är rentvått. Därefter kan tillförsikten pröva sina vingar i tankelivets luftslott.

Självporträtt fotat mars 2020, redigering & text december 2021.

Luftslott vol 1

Att hela världen var ett luftslott, blev tydligt när ett virus fick sitt utbrott. Kollapsens omfång hade ingen förutspått, men effekterna har knappast någon undgått. Farmor får så vänta på att laga sitt benbrott, ty vårdpersonalen jobbar sedan länge mer än andfått. Det är som fiktion skriven på pappersmassa i smutsgrått, samtidigt märks en handlingskraft och vilja att göra gott. Är solidariteten som växer fram under detta trendbrott, frö till plantorna i framtidens gemensamma kolonilott?

#AttEttLuftslottKundeVägaSåTungt

Självporträtt mars 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *