fotolek

Året i bilder

Ett svep av en del av de bilder som kommit till liv från januari till slutet av december 2021. I kronologisk ordning vad avser månader, men ej nödvändigtvis dagsexakta datum. Tack för detta år, för pånyttfödelsen som kom i början av året och rensade ut stora delar av motståndet, tack för de nära relationer som fördjupats under året och ger enorm värme och trygghet. Tack för några få men fina nya bekantskaper som ser ut att fortsätta under 2022 och tack också för avslut och gränssättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *